LEVERANDØR INFO

Information til underleverandører ved salg af varer, tjeneste- og håndværkerydelser til KTB Totalbyg.

 

1.  Der må kun udføres arbejde/leveres varer til os, når der på forhånd er oplyst et sagsnummer.

2.  Alle fakturaer skal sendes til info@ktbtotalbyg.dk

3.  Vores fakturaer registreres automatisk. Derfor beder vi om, at alle fakturaer indeholder følgende oplysninger:

• Leverandørens CVR-nummer

• Leverandørens navn og adresse

• Mængde og art af de leverede varer/tjenesteydelser

• Fakturanummer

• Fakturadato

• Fakturabeløb excl. og inkl. moms

• Sagsnummer

• Rekvirent

 

For yderligere information henviser vi til vores leverandørbetingelser.

 


Leverandørbetingelser

Copyright KTB Totalbyg A/S