CSR

KTB Totalbyg A/S er en fleksibel mellemstor byggevirksomhed i den danske byggebranche, som rummer alsidige kompetencer og vi har øje for kompetencer og ressourcer hos den enkelte medarbejder. Vi ser det som vores forpligtelse at deltage aktivt i samfundet. Det afspejler den måde, vi handler på i forhold til integritet, ærlighed, involvering og socialt ansvar.

Det sociale og faglige ansvar rækker langt ind i virksomheden. Det er medarbejderne, der er nøglen til succes i vores leverancer og derfor støtter KTB Totalbyg A/S aktivt op om medarbejdernes trivsel.


Copyright KTB Totalbyg A/S