GARANTIORDNING

Som medlem af Dansk Håndværk er KTB Totalbyg A/S omfattet Håndværkets Ankenævn og forpligtet til at efterleve ankenævnets afgørelser.

Det er din sikkerhed som forbruger for, at vi leverer det arbejde, du har krav på. Garantien betyder, at du kan indbringe en eventuel klage for Ankenævnet og at uoverensstemmelsen dermed afgøres hurtigt og effektivt.

Du kan klage over vvs-arbejde, bygningssmedearbejde, malerarbejde, snedkerarbejde, tømrerarbejde, murerarbejde, kloakarbejde, belægnings- og anlægsgart­nerarbejde samt klage over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning findes her


Copyright KTB Totalbyg A/S